Flight Plan Route Decoded - Related Links

KPDK VUZ085094 VUZ074047 MEI JAN KVKS
Название Широта Долгота Distance from origin Distance from destination Type
KPDK 33.8756111 -84.3019722 0 644 Origin Airport
VUZ085094 33.8735257 -85.0355737 68 579 VOR-TAC (NAVAID)
VUZ074047 33.9212211 -86.0093083 158 495 VOR-TAC (NAVAID)
MEI 32.3783333 -88.8041667 452 200 VOR-TAC (NAVAID)
32.3111111 -90.0758333 566 81 ARPT
KVKS 32.2391389 -90.9281944 644 0 Destination Airport